Sveikinimai žiemos švenčių proga!

Visas krikščioniškas pasaulis gyvena Kūdikėlio Jėzaus gimimo stebuklu. Švęskime bei Ganytojo šviesoje pasilikime per visus ateinančius metus!

Mielų artėjančių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų!

Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapinių globos namų komanda

DAUGIAU NAUJIENŲ