Apgyvendinimas

Planuojate apsigyventi Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniuose globos namuose? Tuomet pateikiame dokumentų, kurių Jums prireiks, sąrašą: 

Priimant gyventoją į Globos namus, sudaroma sutartis tarp asmens (globėjo) ir Globos namų (jo įgalioto asmens). Sutartyje numatomos socialinės globos teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Atsiradus naujoms aplinkybėms, sutartis yra peržiūrima, ji gali būti keičiama arba papildoma šalių raštišku sutarimu. 

Gyventojui pagal teisės aktais nustatytas normas suteikiamas gyvenamasis plotas, aprūpinama reikalingu inventoriumi. Mūsų globotiniai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į jų sveikatą, amžių, lytį, interesus, charakterius, poreikius. 

Į Globos namus negali būti priimami sergantys aktyviąja tuberkulioze, ūminėmis infekcijomis, somatiniais bei kitais susirgimais, kurie gali kelti grėsmę kitų globos namuose gyvenančių žmonių sveikatai.

Senyvo amžiaus asmeniui ir asmeniui su negalia vieno mėnesio išlaikymo kaina – 1230 Eur; asmeniui su sunkia negalia – 1520 Eur.