Apgyvendinimas

Planuojate apsigyventi Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniuose globos namuose? Tuomet pateikiame dokumentų, kurių Jums prireiks, sąrašą: 

Gyventojui pagal teisės aktais nustatytas normas suteikiamas gyvenamasis plotas, aprūpinama reikalingu inventoriumi. Mūsų globotiniai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į jų sveikatą, amžių, lytį, interesus, charakterius, poreikius. 

Į Globos namus negali būti priimami sergantieji aktyviąja tuberkulioze, ūminėmis infekcijomis, somatiniais bei kitais susirgimais, kurie gali kelti grėsmę kitų Globos namuose gyvenančių žmonių sveikatai.

Senyvo amžiaus asmeniui ir asmeniui su negalia vieno mėnesio išlaikymo kaina – 1350 Eur; asmeniui su sunkia negalia – 1670 Eur.