Licencijos

Mums suteiktos šios licencijos:

Licencija socialinei globai teikti;

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.