Apie mus

Kiekvieną dieną savo darbais kuriame namus, kuriuose jauku ir gera būti visiems. Čia gyvena 80 žmonių – nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų senolių bei suaugusiųjų su negalia. Šiems asmenims užtikriname socialinės globos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas.    

Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniuose globos namuose dirba daugiau nei 40 darbuotojų. Personalas globotiniams teikia kokybiškas socialines, medicinos paslaugas, itin skanų maistą. Nepamirštami ir sveikos mitybos principai.    

Mes švenčiame valstybines ir kalendorines šventes, minime gyventojų gimtadienius bei jubiliejus, rengiame parodas, koncertus, vakarones, sporto varžybas, organizuojame stalo žaidimus. Poilsio zonose veikia bibliotekėlės, vystoma įdomi užimtumo veikla, gyventojai mielai naudojasi treniruokliais. Vasarą neretai iškylaujame gamtoje, uogaujame, maudomės ežeruose, vykstame į pažintines keliones. Dar daugiau – Globos namų koplyčioje aukojamos šv. Mišios, klausoma išpažinčių.    

Mūsų misija: teikti kokybiškas, kompleksines socialinės globos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į gyventojų nesavarankiškumo lygį, poreikius ir galimybes.   
 
Vizija – būti įstaiga, teikiančia kvalifikuotas socialines ir medicinines paslaugas, nuolat tobulinančia jų kokybę ir kuriančia namus, kuriuose gyventi gera.   

Vertybės: empatija, atsakomybė, pagarba žmogui.   

Išlaikymo kainos: senyvo amžiaus asmeniui ir asmeniui su negalia vieno mėnesio išlaikymo kaina – 1350 Eur; asmeniui su sunkia negalia – 1670 Eur.   

Istorija     

1991 m. Vyriausybės nutarimu Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijai perduotas neveikiantis Mielagėnų vaikų darželis. Tai – kompensacija už sovietmečiu nacionalizuotus parapijos pastatus.    

1996 m. Mielagėnų parapijos klebono Marijono Savicko iniciatyva, bendradarbiaujant su Vokietijos Oldenburgo srities Klopenburgo katalikais verslininkais, vaikų darželis buvo perstatytas.    

1997 m. įkurti Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniai globos namai, kurių vadovu tapo kun. Marijonas Savickas.    

2014–2015 m. vykdytas projektas „Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapinių globos namų modernizavimas“. Jo metu Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis atlikta pastato renovacija.   

Nuo 2019 m. Globos namų direktore dirba Milda Dikmonienė.