Slauga

Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniuose globos namuose teikiame šias asmens higienos ir slaugos paslaugas: