Administracinė informacija

Aktualūs dokumentai:

Globos namų veiklos planas 2023 m.

Globos namų veiklos planas 2022 m. 

Veiklos ataskaita 2022 m.

Veiklos ataskaita 2021 m.

Globos namų įsivertinimas 2022 m. 

Globos namų įsivertinimas 2021 m. 

Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020 m.

Skundų tvarkos aprašas

Psichologinio smurto prevencija darbo vietoje


Nepageidaujamų įvykių aprašas

Konfidencialumo sutartis

Dėl privatumo užtikrinimo gyvenamuosiuose kambariuose

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo priemonės


Politika prieš smurtą