Sveikiname su šventomis Velykomis!

Linkime palaimingų Velykų – Dievo šlovės ir meilės žmonijai šventės!

Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapinių globos namų gyventojai ir darbuotojai

DAUGIAU NAUJIENŲ