Kunigystės sukakties proga – sveikinimai Marijonui Savickui

Prieš 45-erius metus (1977-ųjų gegužę) į kunigus buvo įšventintas Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapinių globos namų steigėjas, Mielagėnų ir Ceikinių parapijų klebonas Marijonas Savickas. Ši graži sukaktis paminėta Globos namų koplytėlėje – tarp būrio Globos namų gyventojų ir darbuotojų.

Koplyčioje M. Savickas sutiktas grojant vargonėliams, jam skambėjo „Ilgiausių metų“ bei Globos namų direktorės Mildos Žievienės sveikinimas.

„Gyvenimas – kaip obelis. Pavasarį žydi kupliais žiedais, rudenį duoda sunokintą vaisių. Taip ir žmogaus gyvenimo prasmė atsiveria nuveiktų darbų klodais. Gerbiamas Klebone, dėkojame jums už ryškiai įmintas pėdas, dėkojame už nuostabius darbus Tėvynei, savo kraštui, ačiū, kad jūsų įkurtuose namuose galime darbuotis kitų labui. Ačiū, kad esate, linkime stiprios sveikatos, Dievo palaimos, ilgų gyvenimo metų“, – sakė M. Žievienė.

Tuo metu Klebonas nuoširdžiai dėkojo Globos namų darbuotojams už jų itin reikalingą darbą ir rūpestį gyventojais, prisiminė Globos namų įkūrimo istoriją, o svarbiausia – aukojo šv. Mišias, kurių metu meldėsi už Globos namų gyventojus, darbuotojus bei į amžinybę iškeliavusius savo Tėvus.

Gražių žodžių dvasininkui negailėjo ir globotinė Ona Vaickuvienė, kuri iš anksto kruopščiai kūrė sveikinimo kalbą. Dalijamės šiuo senolės sveikinimu.

Gerbiamas Klebone,

lauktas pavasaris jau atėjo. Jau pradėjo triumfuoti gyvybė visuose žemės kampeliuose, kiekviename žiedelyje, kiekvienoje šakelėje, o ir žmonių širdyse pražysta gražiausi žmoniškumo ir gerumo žiedai.

Su šio pavasario žiedais atėjo ir jūsų, gerbiamas Klebone, 45-erių metų garbingos kunigystės jubiliejus. Atrodo, kaip seniai jaunyste žydintis jaunuolis stovėjo prie Kristaus paveikslo ir tarp žymių dvasininkų davė priesaiką Kristui, taip pašvęsdamas savo jaunystės svajones ir visą gyvenimą trokšdamas eiti Kristaus pramintais takeliais bei krikščionišką žmogų dvasiškai ugdyti. Nuo to momento jūsų, Klebone, širdis pražydo gražiausiais dorybių žiedais.

Per šiuos 45-erius metus jūs ne vienam nuplovėte skausmo ašaras, o svariais savo žodžiais daugeliui žmonių nuplovėte ir supurvintas sielas. Po svarių jūsų žodžių žmogus pakyla net iš nuodėmių klano, pakyla iš dvasinio skurdo ir jo širdyje įsižiebia gerumo, sąžiningumo kibirkštis.

O kiek žmonių jūs skambiais varpais palydėjote į amžinybę, prašydamas jiems Kristaus pagalbos.

Jūs visų mūsų akyse esate garbingas žmogus – kunigas, kuris mato ne tik save, bet ir esančius šalia, kenčiančius nelaimėje, varge ir net skurde.

Kiek jūs per šiuos 45-erius metus padėjote savo ir kitų parapijų žmonėms, esantiems skurde, vienišiems, ligotiems. Jie jūsų pastangomis pajuto geresnį gyvenimą savo gyvenimo saulėlydyje patekę į Globos namus.

Gerbiamas Klebone, kiek galima daug pasakyti, net knygą parašyti apie jūsų nuveiktus labdaringus darbus ir suteiktas žmonėms dvasines vertybes.

Iš jūsų nuveiktų labdaringų darbų nors vieną paminėsim – tai Globos namų rekonstrukcija, atlikta tik jūsų dėka. Jūsų pastangomis šiandien ir jau daug metų ligotas, vienišas, skurstantis žmogus Globos namuose randa prieglaudą, poilsį, ramybę ir globą. Šiuose namuose daug darbuotojų dirba pasiaukojančiai ir neįgaliųjų labui.

Kiek daug mums reiškia čia įrengta šventa koplytėlė. O kaip mes, Globos namų gyventojai, laukiame jūsų ateinant į koplytėlę, kad išklausytume šventų Mišių, praturtinančių dvasiškai mūsų sielas. Išeiname po pamaldų su šypsena, atrodo, kad nuo širdies nuritome akmenį.

Taigi, visi Globos namų darbuotojai ir gyventojai sveikina jus su 45-erių garbingu kunigystės jubiliejumi ir nuoširdžiai linki sveikatos, Dievo palaimos, sėkmės atsakingame darbe ir kad dar ilgai gydytumėte dvasiškai žmonių sielas bei praturtintumėte jų dvasines ir moralinės vertybes!

DAUGIAU NAUJIENŲ