Globos namuose aukojamos Mišios

Senoliams ypatingą džiaugsmą teikia dalyvavimas šv. Mišiose. Jas globos namų koplytėlėje šiandien aukojo Mielagėnų ir Ceikinių parapijų klebonas Marijonas Savickas.

Dvasininkas taip pat pasveikino 90 metų jubiliejų mininčią globos namų gyventoją Elvyrą, padovanojo senolei rožančių bei prisiminė jos gražius darbus bažnyčiai.

„Elvyra rūpindavosi, kad Mielagėnų bažnyčioje visada būtų gražu: augindavo baltas pivonijas ir aukodavo jas bažnyčiai papuošti. Vėliau šias gėles pasodinome prie bažnyčios ir globos namų. Nuoširdžiai dėkoju už šią pagalbą, rūpestį, Dievas tebūna Jums didžiuoju atlygintoju.

O dabar dar didesnis darbas, kurį galite padaryti – melstis už globos namus, už Tėvynę ir taiką pasaulyje“, – kalbėjo M. Savickas.

DAUGIAU NAUJIENŲ