Sveikiname šventų Velykų proga!

Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapinių globos namų gyventojai ir darbuotojai visus sveikina su šv. Velykomis!

DAUGIAU NAUJIENŲ