2021 metai Mielagėnų globos namuose: kokie jie?

Viešajai įstaigai Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniams globos namams 2021-ieji pažėrė kaip niekad daug iššūkių. Džiugu – visus juos įveikėme: sutelkę kolektyvo jėgas, palaikomi savo globotinių bei mūsų geradarių.

Nepaisant to, kovoti su sunkumais stiprybės  išties prireikė. Štai 2021-ųjų pradžioje susidūrus su Covid-19 infekcijos protrūkiu, Globos namų darbuotojams ir gyventojams teko operatyviai prisitaikyti prie pakitusios realybės.

Per visą pandemijos laikotarpį mūsų kasdieniai darbai atliekami laikantis didesnių nei įprastai saugumo reikalavimų, griežtesnė tapo gyventojų lankymo tvarka, Globos namai pasipildė dokumentais, reglamentuojančiais Covid-19 infekcijos prevenciją. Taip pat dažniau nei įprastai sulaukiame viešojo administravimo subjektų dėmesio – tikrinančių, ar laikomės numatytų pandemijos valdymo reikalavimų, patariančių bei siūlančių, kaip būtų galima tobulinti veiklą.

Dar vienas iššūkis šiomis sudėtingomis sąlygomis – išlaikyti gerą psichologinę savijautą. Nuo pandemijos pradžios praėjus beveik dvejiems metams, tai padaryti darbuotojams ir gyventojams jau sekasi lengviau.

Vis dėlto Globos namuose reikia nuolat rasti būdų motyvuoti darbuotojus, rūpintis jų gerove. Tam kuriame patrauklią ir įtraukiančią organizacijos kultūrą, taikome motyvavimo priemones, tarp kurių – sveikatos draudimas visiems darbuotojams ne tik darbe, bet ir namuose, nemokamas maitinimas, žodinis ir materialinis paskatinimas (dovanų čekiai, atlyginimų didinimas, gimtadienių ir kitų įsimintinų švenčių minėjimai).

Dar vienas reikšmingas tikslas – pozityvi senolių kasdienybė. Globos namuose švenčiame valstybines ir kalendorines šventes, minime gyventojų gimtadienius bei jubiliejus, rengiame parodas, koncertus, vakarones, sporto varžybas, organizuojame stalo žaidimus. Poilsio zonose veikia bibliotekėlės, vystoma įdomi užimtumo veikla, gyventojai mielai naudojasi treniruokliais. Vasarą neretai iškylaujame gamtoje, uogaujame, maudomės ežeruose, vykstame į pažintines keliones. Globos namų Koplyčioje aukojamos šv. Mišios, klausoma išpažinčių.

2021-aisiais daug dirbome ties Globos namams reikšmingų vidaus dokumentų parengimu ar atnaujinimu. Pavyzdžiui, ties Gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, Globos namų darbuotojų elgesio kodeksu, Infekcijų valdymo vadovu, Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašu ir daugeliu kitų.

Nuolat tobuliname savo veiklą. Štai pastačius naują vandens filtrą, pagerinta vandens kokybė, tausojama senolių sveikata. Gyventojų patogumui visuose Globos namuose pradėjo veikti „Wi-Fi“ ryšys. Ryškus šuolis – ir socialiniame darbe.

Šie bei daugelis kitų pokyčių, kolegų įsiklausymas vieniems į kitus itin sustiprino komandinio darbo kultūrą.

Rūpintis gera globotinių sveikata – mums taip pat labai svarbu. Prastai pasijutę gyventojai į Globos namuose dirbančius slaugytojus gali kreiptis nieko nelaukdami. Dar daugiau – kiekvieną pirmadienį čia konsultuoja šeimos gydytojas, tad sunegalavus tądien važiuoti į sveikatos priežiūros centrą ar kitą gydymo įstaigą dažniausiai net neprireikia. 

Antradieniais į Globos namus atvyksta Ignalinos sveikatos centro Ambulatorinės slaugos paslaugų padalinio specialistai. Jie gyventojams siūlo psichologo konsultacijas, kineziterapeuto paslaugas, bendrosios praktikos slaugytojas su padėjėjais gyventojus rūpestingai apžiūri, išklauso, pataria.

Paskutinį 2021 metų ketvirtį itin daug dėmesio skirta išorės komunikacijai tobulinti. Visų pirma sukurta Globos namų interneto svetainė www.mielagloba.lt. Čia vienoje vietoje pateikta svarbiausia informacija apie Globos namus ir juose teikiamas paslaugas, nurodyta gyventojų lankymo tvarka, kontaktai, informacija rėmėjams, naujienos ir kita.

Taip pat atnaujintas pagrindinės elektroninio pašto dėžutės adresas. Nuo šiol laiškus siunčiame ir gauname naudodamiesi pašto dėžute mielagenai@mielagloba.lt. Pagal šabloną vardas.pavarde@mielagloba.lt priskirtos naujos elektroninio pašto dėžutės darbuotojams.

Stiprinant Globos namų identitetą, naudojimui buvo išgrynintos kelios pagrindinės spalvos, pasirinktas reprezentacinis šriftas, sukurtas logotipas, kurio centre – Palaimintojo Jurgio Matulaičio atvaizdas.

Dar daugiau – atnaujinta Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapinių globos namų „Facebook“ paskyra, viešinant žinutes pradėti taikyti specialūs vizualų šablonai. „Facebook“ paskyroje ir toliau aktyviai skelbtos Globos namuose vykdomos užimtumo veiklos, socialinio darbo aspektai, geradarių iniciatyvos bei kiti Globos namams reikšmingi įvykiai.

Ačiū, kad buvote ir esate šių įvykių dalimi!

Išsamiau apie 2021 metais Globos namų komandos nuveiktus darbus skaitykite čia.

Milda Žievienė,

Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapinių globos namų direktorė

DAUGIAU NAUJIENŲ